TANGO DJ'S TEAM

TDJ Robert kandefer (warszawa, pl)

Robert Kandefer - organizator koncertów tanga i Milongi Tu i Teraz. Od 2008 roku tango dj. Bez wątpienia Addicted to Tango. Pisze o sobie tak: "Moja przygoda z tangiem trwa 16 lat i jestem pewien, że tango wciąż będzie moją pasją. Zawsze, kiedy idę prezentować muzykę na milondze staję przed wyzwaniem, jakie tanga wybrać, aby stworzyć oczekiwany na milondze klimat. Na szczęście nie ma dwóch takich samych milong. Różnią je miejsca, pory dnia, ludzie, ich oczekiwania. To powoduje, że do każdej milongi można podjeść indywidualnie. Daje to także ogromne możliwości realizowania własnych pomysłów. Reagowania na sytuację na parkiecie i poza nim. Kreowania emocji poprzez zagranie „tej" muzyki w „tym" czasie.

Robert Kandefer - organizer of tango concerts and Milonga Tu i Teraz. Since 2008 tango dj. No doubt Addicted to Tango. He writes about himself: "My adventure with tango lasts 16 years and I am sure that tango will still be my passion. Every time I go to present music at a milonga, I face the challenge of what tango to choose to create the atmosphere expected at the milonga. There is no two identical milongas. They different in places, times of day, people, and their expectations. This means that each milonga can be approached individually. It also gives great opportunities to implement your own ideas. React to the situation on and off the dance floor. Creating emotions through playing "that" music at "that" time

TDJ FRANCISCO SAURA (Malaga, ESP)

Francisco is a Milonguero, DJ and organizer of meetings and milongas in Spain since 2004. His music is playful and dynamic. He is an enthusiast who overflows with energy and does not miss the chance to make rich and varied animation out of it. He musicalizer of meetings in Spain and Europe. He is a lover of tango milonguero danced with rhythm and sensitivity. He prefers the orchestras of the 30s and 40s.

"Each Milonga is a small life". Francisco.

"Carpe Diem". Horace. (Rome).

Francisco jest Milonguero, DJ-em i organizatorem spotkań i milong w Hiszpanii od 2004 roku. Jego muzyka jest zabawna i dynamiczna. Jest entuzjastą, który tryska energią i nie przepuszcza okazji, aby jego animacja była bogata i urozmaicona. Musicalizator (TDJ) spotkań w Hiszpanii i Europie. Jest miłośnikiem tanga milonguero tańczonego z rytmem i wrażliwością. Preferuje orkiestry z lat 30. i 40. XX wieku.

„Każda milonga to małe życie”. Franciszek.

"Chwytaj dzień". Horacy. (Rzym)

TDJ TINO Giuseppe  iACOVINO (IT)

DJ, Tino Giuseppe Iacovino. I have been Musicalizadores since 2008. I prefer music from the 30s and 40s, but also beyond. In my evenings I alternate moments of pure energy with other romantic ones depending on the audience there at that moment. Above all, I like to excite people.


TDJ, Tino Giuseppe Iacovino. Musicalizadorem (TDJ'em) jestem od 2008 roku. Preferuję muzykę z lat 30-tych i 40-tych, ale też nie tylko. Wieczorami przeplatam momenty czystej energii z innymi romantycznymi, w zależności od widowni w danym momencie. Przede wszystkim lubię ekscytować ludzi.

TDJ ANNA PIETRUSZEWSKA (Bielsko-Biała, PL) Alter/nuevo music

Kocham nuevo, czyli wszystko co zostało stworzone od lat powiedzmy 60-tych do dziś włącznie z muzyką Astora Piazzoli czy Oswaldo Pugliese. Kocham także tańcowalne (!) alter music! Narodziła się ta miłość dawno temu, gdy Bielsko było jaskinią takiej muzyki, ja jestem jej spadkobierczynią. Nadal działają autorskie "śniadaniowe milongi" które stały się moją wizytówką na wszelkich maratonach (zarówno w Polsce jak i np. na Cyprze na Souvlaki Maraton). Co będzie? Będzie zatem Vals & milonga alter oraz współczesne aranżacje zespołów tangowych jak np. Sexteto Cristal czy Solo Tango, Tango Bardo, Romantica i Autentica Milonguera i innych wielkich za naszych czasów. Nadal uważam, że w tangu jest najpiękniejsza różnorodność!

I love nuevo, that is everything that has been created since, say, the 60's until today, including the music of Astor Piazzola or Oswaldo Pugliese. I also love danceable (!) alter music! This love was born a long time ago, when Bielsko was a den of such music, I am its heiress. The author's "breakfast milongas" are still in operation, which have become my showcase at all marathons (both in Poland and, for example, in Cyprus at the Souvlaki Marathon). What's going to be? Therefore, there will be Vals & milonga alter and contemporary arrangements of tango bands such as Sexteto Cristal or Solo Tango, Tango Bardo, Romantica and Autentica Milonguera and other greats of our time. I still think that there is the most beautiful variety in tango!