PRZEKAŻ 1,5 %: FUNDACJA BIELSKO-BIAŁA TANGO 14595, KRS: 270261

Ceny / Prices


CENA: 

(Fullpass zawiera wszystko, oprócz afterparty (kolacje w sobotę także) / Fullpass includes everything except the afterparty (also dinner) on Saturday)

Możliwe wejście na każdą milongę- ceny w PROGRAMIE / 

It is possible to enter each milonga- prices at AGENDA